Tuesday, June 22, 2021
HomeArhivaTerre des Femmes

Terre des Femmes

Terre des Femmes u direktnom prevodu znači “ Ženska zemlja” je neprofitna organizacija za ženska prava.

Osnovana je u Hamburgu 1981. godine, a sedište se nalazi u Berlinu.

Švajcarska podružnica grupe osnovana je u novembru 2003. Godine, a oba kluba su nezavisne organizacije. Terre des Femmes je član ECPAT-a. Grupa se financira donacijama, korporativnim partnerstvima, bespovratnim sredstvima iz više institucija i zakladama i članarinama.

Preko 3.500 članova i sponzora učestvuje u ovoj organizaciji.

Terre des femmes teži međunarodnom umrežavanju s drugim organizacijama za ženska prava, podržava žene u savjetovanju i podržava projekte, organizacije i inicijative žena za žene iz inozemstva. Bore se protiv nasilja u ime časti, trgovine ženama, prisilne prostitucije i porodičnog nasilja.

Jedan od njihovih događaja je “FrauenWelten” (Ženski svjetovi), koji je godišnji filmski festival koji se održava u Tübingenu. Još jedan godišnji događaj je njihova “zastava”, koja je nacionalna inicijativa koja se održava 25. Novembra, a koja je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Iako je organizacija Terre de Femmes veoma posvećena radu sa ženama posebno iz islamskih zemalja, u poslednje vreme, može se primetiti da je potreban mnogo individualniji pristup svakom pojedinačnom slučaju. Globalno gledano kada je reč o zajedničkom pristupu efekti rada nisu ni iz bliza jednaki onima koji se postižu kada se pažnja i vreme posvete individui.

Rad ove organizacije zapažen je u Evropi ali i nekim afro arapskim zemljama kao i u samoj Arabiji. Ipak efekti su vidljivi mnogo više na Evropskom tlu, gde vladaju dugačiji zakoni i običaji. Ženska prava u velikom delu sveta, moglo bi se reći gotovo svugde još uvek su ugrožena, stoga svaki vid borbe za podizanje svesti nije uzaludan.

Organizaciji Terre des Femmes želimo mnogo uspeha u daljnjem radu te što više žena koje će biti izvučene iz “kandži” porodičnog nasilja i ostalih problema.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments