Saturday, May 8, 2021
HomeArhivaPotpis predaka

Potpis predaka

Analizirajmo svoju porodičnu lozu, imena naših predaka, njihovo ponašanje, ključne događaje u životu, način na koji su okončali život. To je naše skriveno korenje. Preci nam ostavljaju svoje energetske obrasce i mi ih nesvesno sledimo, nazivajući ih genetskim nasleđem.

Činjenica je da mi nismo na ovaj svet došli slučajno, već uzročno-posledičnom vezom, s razlogom i svrhom svog postojanja.

Kako smo predisponirani da nasledimo određenu bolest, isto tako smo skloni nasleđivanju mentalnih i emocionalnih obrazaca, jer bolest i nije ništa drugo do rezultat naših psiho-emocionalnih reakcija, pa tako, ako smo nasledili sklonost ka srčanim obolenjima, nasledili smo i energetski koncept, sklop emocionalnih reakcija čije će ispoljavanje kroz vreme rezultirati datom bolešću.

Energetski pečat naše loze sadržan je u prezimenu. Kako s ostalim članovima familije delimo isto prezime, tako delimo i akumuliranu energiju (zajedničku karmu) naše loze. Tradicionalno, gašenje loze nastupa izumiranjem njene muške linije. Loza se ne može održati preko ženske linije. Nije tu u pitanju nikakva polna diskriminacija, već univerzalni princip prema kojem je muški polaritet davalac (prenosnik), a ženski primalac (akumulator, upijač).

Tako će ženski potomak naše loze “poslužiti” za produžetak loze u drugoj familiji i samim uzimanjem suprugovog prezimena, te seksualnim kontaktom s istim dolazi do “mešanja krvi”, gde ona preuzima energetski obrazac te i sama postaje podložna energetskim uticajima date familije.

Tako se svaka žena ulaskom u brak počinje drugačije ponašati jer proces prilagođavanja traje izvesno vreme i zavisi od niza faktora da li će isti biti manje ili više uspešan. Postoje osobe koje jednostavno imaju predispozicije za samački život i taj energetski “udar” će se odraziti na vrlo neharmoničan način, nastupiće razni problemi u komunikaciji i takav brak se kad-tad mora raspasti.

Isto tako, može se dogoditi da osobe nisu energetski kompatibilne, jer ženski partner iz prethodne porodične loze nosi određene predispozicije koje se moraju realizovati, ali preuzeti energetski obrazac od muškog partnera na neki način blokira njihovu realizaciju i što duže nastoje opstati u partnerskom odnosu to će se blokiranost odraziti na zdravlje ili druge segmente života.

Na kraju, može se dogoditi razvod nakon 30 godina braka u kojem ništa nije funkcionisalo kako treba. U nekim kulturama se čak brakovi, po pravilu, nikada ne sklapaju dok astrolog na osnovu natalnih karti ne proceni kompatibilnost partnera za brak.

Lična karma (zarada) predstavlja rezervoar naših dela. U svakom trenutku, prema osećaju, možemo znati kolika je akumulacija našeg duga. Kada kažemo da neko ima nečistu savest, to je duh, energetski pečat naših dela koji nas proganja. Od toga ne možemo pobeći i to će nas uznemiravati sve dotle dok ne osvestimo svoje postupke i njihovu težinu. Jedino potpuno osvešten čovjek može biti u savršenom miru. A kada smo u miru sa samim sobom, onda smo u harmoniji s celim svetom.

Tako, možemo izvući zaključak da za aktivaciju bilo kakve promene u životu, prvo moramo krenuti od samog sebe. Kada krenemo iz šire perspektive, prvo počinjemo kriviti situaciju, politiku, financijsku krizu, roditelje, partnere i baziramo se na stvari na koje je nemoguće uticati, te se predajemo opštoj negativnoj klimi i ne napredujemo u životu. Figurativno rečeno, mi smo u svemu tome poput vrha igle, mi vodimo konac u potrebnom pravcu i sastavljamo celinu svog života.

Drugim riječima, širenjem svesti potpuno nadilazimo bilo kakve okove koji su nam nametnuti u materijalnoj sferi. Što smo duhovniji, sve manje podležemo određenim uticajima, tako slobodno možemo reći da se čovjek rađa u ropstvu, ali od njegove volje i izbora puta zavisi da li će se osloboditi i izaći izvan svih okova te postati kreator svoje stvarnosti.

Jednostavno, čovjek se rađa u labirintu – emocionalnom, zdravstvenom, financijskom, porodičnom, poslovnom – svako dobije svoj zadatak da ga reši i pronađe izlaz.

 

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments