Thursday, August 5, 2021
HomeOsa newsEkonomijaNovi zlatni standard uništiće ekonomiju kakvu poznajemo

Novi zlatni standard uništiće ekonomiju kakvu poznajemo

Nadolazeći zlatni standard oduvek je bio bankarski plan i stvoriće najveću depresiju, koja će uništiti ono što je ostalo od Zapada.

Zlato (i verovatno drugi ‘plemeniti’ metali) je jedina stvar koja će rasti u godinama koje dolaze. Sve ostalo, uključujući akcije i kripto, pretvoriće se u prah. Razduživanje će usisati sva zapadna tržišta, dok će zlato nemilosrdno nastaviti da skače.

Novi zlatni standard je udaljen samo nekoliko nedelja. Dug više ne može da raste i prisilno će se zaustaviti. Nametnuće užasno razduživanje Zapada, koji će apsolutno uništiti životni standard u SAD-u, Evropi i Britaniji i njihovim „kolonijama“.

Nadolazeća depresija biće genocidna i usmrtiće bezbroj ljudi, posebno starih, i prisiliće mnoge mlađe ljude da napuste Zapad, tražeći privid života.

Ostaci Zapada ležaće u ruševinama, a na pepelu će nastupiti otvorena svetska vlada za pet, ili deset godina, kojoj će verovatno prethoditi najveći rat ikada.

Kada pozajmimo 100 hiljada dolara, banka štampa 100 hiljada dolara. Novčana masa raste za 100 hiljada dolara. Ali dug dolazi sa kamatama, recimo sa 5%, pa ćemo sledeće godine morati da vratimo 105 hiljada dolara. Ali kako se može vratiti 105 hiljada dolara, kad je ištampano samo 100 hiljada dolara?

Ne može, i zato u Sistemu postoji večita oskudica novca. Ovo se u sadašnjem sistemu rešava tako što se novi ljudi zadužuju, što je pokretač večnog rasta novca još od rata i Breton-Vudsa, a sigurno od 1971. godine, kada je Nikson zatvorio Zlatni prozor.

Dakle, novac, a samim tim i dug, moraju rasti oko 8% godišnje za finansiranje ekonomskog rasta i plaćanja kamata na dug. Dakle, sledeće pitanje je, kako izgleda 8% godišnje, a izgleda ovako:

8% godišnje je eksponencijalni rast i takav rast započinje polako, a zatim počinje rasti sve brže, sve dok ne postane zaista veoma strm i sada smo u kasnijim fazama.

Američki savezni dug sada iznosi skoro 30 biliona, a 8% od 30 biliona je oko 2,4 biliona. Najnoviji Bajdenov budžet ima deficit od 1,8 biliona dolara, a Dženet Jelen želi da se zaduži još više. Opet, ovo nema nikakve veze sa Covidom. Radi se o održavanju Finansijskog sistema dovoljno likvidnim.

Ali ovo je stvarni svet, a američki dug sada iznosi 130% BDP-a, i s tim dugom ne možete glumiti ‘Hegemona’, niti održati deficit blizu 10% BDP-a.

Problem u Finansijskom sistemu je taj što realna ekonomija jednostavno više ne može da podrži ovaj rastući dug. Ne radi se više toliko ni o samom dugu, već o kamati na dug.

Ekonomija jednostavno više ne može stvoriti dovoljno duga / novca, a ovo stvara vrlo snažne deflatorne pritiske, a protiv tih deflacionih pritisaka usmereno je štampanje novca Feda.

Ukratko: Zapad je slomljen. Sav zapad. Evropa je još gora od SAD-a. Bilans stanja Fed-a sada iznosi između 25 i 30% BDP-a. ECB je ogromnih 64%. I to je ono što predstavlja Veliki reset: zaustaviti rast duga i prisiliti genocidno razduživanje na Zapadu.

Novi zlatni standard

Razlika između zlata i trenutnog sistema je jednostavna: pod zlatom, oni će jednostavno prestati da stvaraju novac potreban za finansiranje plaćanja kamata i ekonomskog rasta.

Ali ako novac ne raste 8% godišnje, imaćemo deflaciju od 8% godišnje. Za samo tri godine ekonomija će već biti kratka za oko 25%. A to je samo rast novca koji nedostaje. Dug će biti toliko veliki što će deflaciju još više pogoršati. Nazovite to hiper deflacijom, jer to je ono što jeste.

Još uvek je prilično teško predvideti kako će izgledati predstojeći Zlatni standard. U Kini se lako može videti zlatni, a možda i konvertibilni juan.

Imaju ogromne neotkrivene rezerve, negde između 20.000 i 30.000 tona. Sve je otkupljeno dok je Fed povoljno održavao niske cene.

Ovako bankarski kartel planira da migrira svoju glavnu bazu moći sa Zapada na Istok, završava izlaganje Entoni Migčels za realcurrencies.wordpress.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Most Popular

Most Popular