Naš tim

OSA MANAGEMENT:

Elvir Lulić
Vlasnik i direktor
Admir Mešić
Suvlasnik i zamjenik direktora

OSA NEWS:

Danijela Zebic
OSA News Reporter
Dopisnik za Holandiju i Srbiju
Jovana Kovacevic
OSA News Reporter
Dopisnik Internacional
Nina Dervić
OSA News Reporter
Dopisnik za Austriju
Dopisnik za Švedsku
Elena Rakocevic
OSA News Reporter
Dopisnik za Grčku i Tursku
Kristina - Marta Rodriges
OSA News Reporter
Dopisnik za Brazil i Peru
Olivera Kovačević
Lektor
Lektor, urednik tekstova
Vesna Janjic
Lektor
Lektor, urednik tekstova

OSA IT: