Saturday, June 12, 2021
HomeArhivaBirajte ljude svog nivoa vrednosti

Birajte ljude svog nivoa vrednosti

Postoje žene koje misle da čovek može da se voli: čak iako je lopov, iako je grubijan, iako je prevarant. Uvek se traže opravdanja: takav mu je život u porodici bio, tako su ga vaspitavali roditelji ili duša treba da prođe takve lekcije.

Sve to može da se razume, u jednu ruku, ali oko sebe treba da imate ljude drugog reda, potpuno drugačijeg. Ljude za koje čast, reč, dostojanstvo, savest, imaju značenje.

Ne treba raditi na karakteristikama koje ne razvijaju ženstvenost, koje ne pomažu da se nađe muškarac, a čini se da samo ometaju realizaciju u spoljnjem svetu. To je zabluda. Bilo koji odnosi mogu biti dugotrajni i kvalitetni samo u jednom slučaju: ako se vrednosti ljudi podudaraju.
Veliki strah izazva muškarac koji ne može da objasni šta za njega znači čast i kada ne drži reč. Ako on savest definiše kao “trudim se da ne lažem, maksimalno, samo ćutim”, tada kao ličnost on predstavlja tužnu sliku. Savest je nešto više. Ako čovjek ne može samostalno za sebe da odredi moralne kategorije, da kontroliše sebe, da ocenjuje svoje postupke, onda je to veoma tužno.
Psiholozi mogu da objasne bilo koje ponašanje čovjeka. Sa tačke gledišta, kako opravdati sebe, to je veoma pogodna nauka. Čovek ima brojna seksualna iskustva, manipuliše, izbjegava odgovornost ?  Znači da u detinjstvu nije bio dovoljno voljen, kod njega je narušeno vezivanje zbog traumatski odnosa sa majkom i još mnogo čega…bar tako bi to definisali psiholozi.
Ali ako si odrastao, postao odrastao, vaspitavaj sam sebe! Traži svoju samospoznaju! Uvek se može naći opravdanje za bol koju prouzrokuješ drugim ljudima, a najčešće i vidiš šta radiš, ako ništa shvatiš po reakciji ljudi. Ako čovek ima zdrav um (bez organskih povreda iz djetinjstva), trebalo bi da zna da analizira. Čak i ako ga neka nevidljiva sila gura da krade ili koristi telo druge osobe ne jednom, u stanju je da shvati, da uvidi, da oseti da drugom radi loše. I ljudi to vide! Ali više vole da gurnu te sumnje u najdalji ugao svesti i opravdaju sebe.
Ako čovekom upravljaju vrednosti nižeg reda: novac po svaku cenu, zadovoljstvo po svaku cijenu, zadovoljenje svojih prohteva, on se pretvara u prljavu, na niskom nivou tvar.

​Govoreći psihološkim jezikom, životinjsko “Ono” izlazi iznad “Ja” pri potpunom odsustvu ” Superega ili Nad Ja”. “Ja” spoznaje i zadovoljava nesvesne želje i potrebe “Ono” pri pomoći normi i zakona ” Nad Ja”. Prisustvo sve tri komponente “Ono”, “Ja” i ” Nad Ja” u psihi čoveka čini ga završenom, kompletnom ličnošću.

U suprotnom slučaju, dobija se surogat, nedovršen čovjek, sa kojim je nemoguće izgraditi ništa vredno.

​Ni um, ni intelekt, ni obrazovanje sami po sebi ne određuju vrednost najvišeg reda. Ove vrednosti se formiraju od unutrašnje čistote i punoće, od neumornog rada na sebi. One čine čoveka ne samo živim bićem, već Čovjekom. Samo vrednosti višeg reda: dostojanstvo, poštovanje, samopoštovanje, snaga volje i snaga duha, savest, daju visoke vibracije duši i čine čovjeka čistim i svetlim.

​Takvi ljudi ne treba da žive, da se druže, rade sa prljavim personama. Nikada neće moći da ih shvate. Neminovno će težiti da ih guše i unište. Nesvjesno je mnogo puta moćnije i jače od nad-svjesnog.
Birajte ljude svog nivoa vrednosti i budite srećni!

 

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments