Naš tim

OSA MANAGEMENT:

Elvir Lulić
Vlasnik i direktor
Admir Mešić
Suvlasnik i zamjenik direktora

OSA NEWS:

Danijela Zebic
OSA News Reporter
Dopisnik za Holandiju i Srbiju
Jovana Kovacevic
OSA News Reporter
Dopisnik Internacional
Nina Dervić
OSA News Reporter
Dopisnik za Austriju
Dopisnik za Švedsku
Naida Ribić
OSA News Reporter
Dopisnik za Bosnu i Hercegovinu
Elena Rakocevic
OSA News Reporter
Dopisnik za Grčku i Tursku
Kristina - Marta Rodriges
OSA News Reporter
Dopisnik za Brazil i Peru
Olivera Kovačević
Lektor
Lektor, urednik tekstova
Vesna Janjic
Lektor
Lektor, urednik tekstova

OSA IT:

Hasan Hatić
Head of IT
Web developer, web concept manager, system administrator, database administrator
Milan Aleksić
Grafički dizajner
Logo, flyer design itd.
Boban Ivanovic
Technical support
Tehnička podrška
Almin Mesic
Technical support
Tehnička podrška